PROGRAM XI. ROČNÍKA PODHALIANSKEHO BEHU JÁNA PAVLA II.

PIATOK  4.02.2022 r.

Vydávanie štartových čísiel a prijímanie prihlášok na preteky v kancelárii súťaže na letisku v Nowom Targu od hod od 11:00 do 18:00 hodiny.

SOBOTA 05.02.2022 r.

PODHALIANSKY BEH

Hodiny:

8:00 – 10:30

Prijímanie prihlášok súťažiacich a vydávanie štartových čísiel v kancelárii súťaže na letisku v Nowom Targu


10:30

Overenie účastníkov behu a obsadenie miesta v štartovom poli


11:00

Štart v klasickom štýle na vzdialenosť 30 km K+M


11:10

Štart v klasickom štýle na vzdialenosť 15 km K+M


11:20

Štart v klasickom štýle vo vzdialenosti 6 km K+M


11:40

Jazda na psích záprahoch. Detský kútik.


ok 14:00

Odovzdávanie cien v behu na všetky vzdialenosti – letisko v Nowom Targu, po dekorácii žrebovanie o ceny medzi účastníkmi

Strona Biegu Podhalańskiego