PRAVIDLÁ XI. ROČNÍKA PODHALIANSKEHO BEHU JÁNA PAVLA II

 1. Organizátor: Mestský úrad Nowy Targ, Tatranský lyžiarsky zväz , Mestský úrad Zakopane, Starostwo Powiatowe w Zakopanem, Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, Obecný úrad Szaflary, Obecný úrad Poronin, Obecný úrad Bukowina Tatrzańska, Obecný úrad Nowy Targ, Obecný úrad Biały Dunajec.
 2. Charakter a cieľ podujatia: Športovo – rekreačné podujatie. Popularizácia bežeckého lyžovania v Podhalí ako formy zdravého životného štýlu a aktívneho spôsobu trávenia voľného času. Integrácia a propagácia susediacich obcí.
 3. Termín: 01.02.2020 (sobota) – klasický štýl
  ŠTART a CIEĽ – Letisko Nowy Targ, ul. Lotników 1
  Trať 30 km – štart 11:00 hod.
  Trať 15 km – štart 11:10 hod.
  Trať 6 km – štart 11:20 hod.
 4. Účasť: Podujatie otvoreného charakteru, na ktorom môžu štartovať amatéri i pretekári so športovými licenciami. Pretekári, ktorí dobehnú do cieľa, získajú automaticky, prostredníctvom sms správy, informáciu o dosiahnutom výsledku. Podmienkou pre obdržanie sms správy s výsledkom je uvedenie čísla mobilného telefónu v prihlasovacom formulári vo formáte 9 čísel, bez nuly, bez medzinárodného kódu +48.
  Mládež do 18 rokov môže štartovať len na tratiach 6 a 15 km, podmienkou je písomný súhlas rodičov alebo zákonných zástupcov a lekára. Pretekári do 18 rokov nemôžu štartovať na 30 km trati. Prihlásení pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastnú zodpovednosť, organizátor nezodpovedá za vzniknuté nehody.
  Počas XI. Podhalianskeho behu bude použitá elektronická časomiera s čipmi zabudovanými do štartových čísel. Každý účastník sa zaväzuje oboznámiť sa s inštrukciami nasadzovania štartového čísla, ktoré sú dostupné na internetovej stránke organizátora. Organizátor nezodpovedá za chyby vo výsledkoch alebo absenciu pretekára vo výsledkovej listine v prípade chybného nasadenia štartového čísla. Každý pretekár je po skončení pretekov povinný štartové číslo vrátiť. Štartové čísla sa nestávajú majetkom pretekárov.
  Účastníci pretekov vyjadrujú súhlas s/so:
  – spracovaním osobných údajov ako aj použitím podobizne pretekára organizátorom, televíznym a rozhlasovým prenosom,
  – zverejňovaním audiovizuálnych záznamov s ich účasťou (foto, video) nasnímaných počas pretekov.
  Kancelária pretekov sa bude v čase od 31.01-01.02.2020 nachádzať na letisku v Nowom Targu, ul. Lotników 1.
  Miesto na štarte závisí od výkonnostnej triedy a poradia prijatých prihlášok. Pretekári zaujímajú miesta na štarte podľa pridelených štartových čísel (boxy). Každý pretekár musí byť pri vstupe do prideleného boxu skontrolovaný organizátorom. Na trati sa budú nachádzať kontrolné body. Vynechanie ktoréhokoľvek z kontrolných bodov je dôvodom na diskvalifikáciu pretekára. V prípade zlých meteorologických podmienok má organizátor právo na zmenu trate ako aj termínu podujatia. Na trati pretekov je nevyhnutné postupovať podľa pravidiel NRS-m.
  POZOR!! Približne na 8, 15 a 23 kilometri sa bude nachádzať občerstvenie.
  Ubytovanie: zoznam ubytovacích zariadení na www.it.nowytarg.pl
 5. Štartovné:
  1. pri prihlásení do 26. januára 2020
  – 30 zł – dospelí
  – 10 zł – žiaci a študenti do 18 roku života (nar.2002)
  2. pri prihlásení v čase od 27. januára do 01. februára 2020
  – 50 zł – dospelí
  – 20 zł – žiaci a študenti do 18 roku života (nar.2002)
  Štartovné sa platí v hotovosti pri prevzatí štartového čísla v kancelárii pretekov.
  Za účasť v pretekoch získava pretekár: darček s logom behu, medailu za účasť v pretekoch, občerstvenie a regeneračné nápoje na trati pretekov, teplé občerstvenie v cieli, lekársku službu a službu GOPR, profesionálne meranie času, darčeky od sponzorov.
 6. Prihlasovanie účastníkov: Do 29. januára 2020 je možné posielať prihlášky výlučne on-line prostredníctvom internetového prihlasovacieho formulára na internetovej stránke organizátora www.bieg.nowytarg.pl
  Dňa 31. januára 2020 prosíme o podávanie prihlášok osobne v kancelárii pretekov na letisku v Nowom Targu od 11:00 do 18:00, dňa 01.februára od 8:00 do 10:00 hod.
 7. Vydávanie štartových čísel: Na letisku v Nowom Targu, ul. Lotników 1
  31.01.2020 (piatok), 11:00 – 18:00 hod.
  01.02.2020 (sobota), 8:00 – 10:00 hod.
 8. Ceny:Finančné ceny I. miesto – trate 30 km a 15 km v kategórii Ž/M
  Vecné ceny I. – VI. miesto – trať 30 km Ž/M (ženy/muži)
  Vecné ceny I. – VI. miesto – trať 15 km Ž/M
  Vecné ceny I. – VI. miesto – trať 6 km Ž/M
  Pretekári sú povinní zúčastniť sa ceremoniálu odovzdávania ocenení. Neprítomnosť alebo omeškanie je dôvodom na odobratie ceny.
 9. Vekové kategórie:
  Ženy- 30 km (open)
  Muži- 30 km (open)
  Ženy- 15 km (open)
  Muži- 15 km (open)
  Ženy- 5 km (open)
  Muži- 5 km (open)
 10. Kontakt s organizátorom: Mestský úrad (Urząd Miasta) Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, tel. 18 26 11 237, e-mail: wpromocji@um.nowytarg.plwww.bieg.nowytarg.pl
 11. Záverečné ustanovenia: Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny v pravidlách pretekov.

 
Informácie týkajúce sa zmeny trate alebo termínu pretekov budú uverejňované na internetovej stránke organizátora.

Strona Biegu Podhalańskiego